Gå till huvudinnehållet

Donationer

Svedala kommuns donationer

Albrektssonska samlingen

Ett hundra meter väster om boplatsen där den samling av material från yngre stenåldern  upptäcktes av Gullstrand,  ligger ett mäktigt stenblock – Ryggasten – som uppenbarligen utgjort det manifesta, synliga navet i en neolitisk offerplats på fast mark enligt Per Karsten i ”Dansarna från Bökeberg” 1994.   Det är med största sannolikhet kring denna sten som Gullstrand fann de neolitiska yxorna och dolkarna, av vilka merparten sedemera ingick i de rika Albrecktssonska Donationssamlingarna på Svedala Grundskola.

Samlingarna förvarades på Centralskolan. När denna revs flyttades de till Kulturkällaren i kommunhuset.

 

Birger Nilssons donation

Den 27 september 1977 tog Svedala kommun emot den samling som kommit att kallas Birger Nilssons donation. Kommunens politiker var från början tveksam till att ta emot donationen eftersom det redan från början var oklart var och om den skulle kunna visas.

Samlingen omfattar ca 500 föremål  samt en myntsamling. Myntsamlingen består av nästan 1000 mynt från 1200-talet och framåt. Den har kompletterats enligt donationsbrevet. Enligt den numismatiker som utförde myntinventeringen 2011, är ca 10-20 mynt av större värde bl a en dansk enmark från 1540.

 

De donerade föremålen och möblerna kommer från Birger Nilssons barndomshem, ett lantbrukarhem i Börringe men eftersom Birger Nilsson var en stor samlare av äldre föremål, ingick också annat i donationen.

 

Donationen inventerades efter mottagandet och föremålen listades upp och numrerades. Förvaringsplatsen blev kommunhusets källare men under årens lopp har delar av samlingen visats på olika utställningar, hembygdsdagar och liknande. Föremål och möbler finns också i skolmuseet i Torup, på Statarmuseet, på biblioteket i Svedala och i Mjölnarebostaden iAggarp.

 

Svedala kommun gjorde en ny inventering 2011. I arbetet ingick rengöring, fotografering och magasinering. Varje föremål försågs med märkning. Nya katalogkort skrevs och de gamla uppgifterna kompletterades i den mån det var möjligt, främst i fråga om material, storlek, skick och användningsområde. Under inventeringsarbetet 2011 upptäcktes att 81 föremål saknades.

 

 

Sture Falheds fotodonation

Svedalafotografen Sture Falhed stängde sin ateljé för gott julen 1981. När han avled 20 år senare hade han testamenterat hela sin egen och sina företrädares fotografiska kvarlåtenskap till Svedala kommun. Kommunfullmäktige beslutade att ta emot denna samling i januari 2004. Kostnaden för förvaltningen av donationen skulle tas inom befintlig budget. Inga nya medel tillsattes.

 

Efter diskussioner med Föreningen Svedala-Barabygden fick föreningen uppdraget att uppordna, skanna och katalogisera hela samlingen. Falheds donation består av cirka 45 000 negativ. I donationen ingick Betty Sandbergs och Olga Cederholms samlingar – de två tidigare fotograferna som var verksamma i Svedala.

 

De tre fotograferna

Under årens lopp har tre fotografer avlöst varandra; först var det Betty, sedan Olga och därefter Sture. Först var Betty Sandberg. Hon föddes 1874 i Börringe. Hennes föräldrar var smeden i Bramstorp, Jöns Nilsson/Sandberg, och hans hustru Karna. Familjen flyttade 1889 till Svedala och i samband därmed står Betty som piga i kyrkböckerna. Hennes far byggde huset på Kyrkogatan 6, år 1891.

 

Hur och när Betty blev fotograf vet vi inte, men gissningsvis kring sekelskiftet 1900. Då öppnade hon troligen också sin första ateljé som låg på bakgården till Storgatan 14.

 

År 1913 fick hon lagfart på sina föräldrars hus på Kyrkogatan 6 och byggde då ateljén som finns på bakgården än idag. Vi vet inte när hon slutade som fotograf. Ingen förteckning finns bevarad över Betty Sandbergs fotograferingar. Betty Sandberg gick ur tiden 1924.

 

Ateljén är numera ombyggd till bostad.

 

När Olga Cederholm efterträdde Betty Sandberg vet vi inte men eftersom hennes anteckningsböcker börjar först i mars 1928. Möjligen kan hon ha övertagit Betty Sandbergs rörelse när hon gick bort 1924 eller tidigare.

 

Olga Cederholm föddes 1900 och var dotter till den sedermera vitt kände ”kloge gubben”, Magnus Sederholm, och hans hustru Ida i byn Sjödiken strax norr om Svedala. Olga Cederholm drev ateljén fram till april 1947 då Sture Falhed tog över.

 

Sture Falhed föddes 1916 i Voxtorp, strax norr om Hallandsåsen. Hans utbildning till fotograf fick han hos en fotograf i Simrishamn.

 

Därefter fick han anställning hos den legendariske fotografen Otto Ohm i Malmö. Där fick han arbeta med alla typer av fotografering allt från reklam- och pressfotografering till hem- och festfotograferingar.

 

Han fick sedan jobb hos ”Foto-Triangeln” i Malmö men redan efter två år såg han i en annons att Olga Cederholm i Svedala ville sälja sin affärs- och fotorörelse och han reste dit.

 

När han såg den stora och fina ateljén bestämde han sig för att bli fotograf i Svedala. Han flyttade till Svedala den 28 februari 1947, men enligt handstilen i fotoliggaren tog han över rörelsen i april 1947.

 

Efter nästan 35 år som fotograf i Svedala stängde han affären och fotoateljén i samband med sin pensionering 1981. Sture Falhed gick ur tiden 2001 och efterlämnade ett testamente där han donerade hela negativsamlingen till Svedala kommun. Föreningen Svedala-Barabygden fick uppdraget av kommunen att uppordna, skanna och katalogisera hela samlingen.

Källa: Föreningen Svedala Barabygdens hemsida https://fsbb.se/sture-falheds-fotodonation

 

 

Greta Thotts donation

 

 

 

Kagge

 

 

 

 

Svedala kommun

Ikon för kartmarkör

Besöksadress:
Kommunhuset
Åbjörngatan 7
233 80 Svedala

 

Öppettider:
Måndag-torsdag, kl. 8-17
Fredag, kl. 8-15

 

Efter ordinarie öppettider ring:
040-626 80 00.
Telefonsvararen upplyser om andra kontaktvägar beroende på ärende.

Copyright © 2023 Olga - Svedala kommuns hembygdsportal. All rights reserved.