Gå till huvudinnehållet

Fornlämningar

Fornlämningar i Svedala kommun

Till fornlämningar räknas spår av mänsklig aktivitet som är övergivna och inte längre i bruk och är från 1850 och äldre. Länsstyrelserna i respektive län kan besluta om undantag från denna regel. Det vi idag kallar fornminnen är fasta fornlämningar som ingår i landskapet som till exempel gravar, offerplatser, inskrifter, husgrunder, fornborgar och boplatser. Om sägner eller bruk är knutna till naturbildningar kan även dessa vara en fornlämning. Sådana fornlämningar ingår också då i vårt gemensamma nationella kulturarv.

Det är förbjudet att förändra en fornlämning genom att gräva, rubba, täcka över eller liknande. Länsstyrelsen ger tillstånd till eventuella arkeologiska utgrävningar. Hittar du föremål från forntiden bör du anmäla detta till Länsstyrelsen, landsantikvarien eller närmaste länsmuseum. Då kan föremålet ge information om vår forntid till arkeologer. Det är helt förbjudet att använda metallsökare.

Länsstyrelsen beslutar om vård av fornlämningar. Ett skötselprogram görs upp tillsammans med kommunen, markägaren eller ibland en hembygdsförening.

Källa: 1996 Landsantikvarien i Malmöhus län, Christer Classon och Anders Dunér (Fornminnen i Södra och västra Skåne)

 

Hitta fornminnena på kartan!

Alla fornminnen går inte att besöka eftersom de ligger otillgängligt. Men på vår karta är de viktigaste utmärkta och vid varje fornminne finns en förklarande text. Klicka på länken!

Karta över fornlämningar i Svedala kommun. 

 

Fornsök

I Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök hittar du fornminnen i Sverige  .

 

Kulturmiljölagen

I Sverige finns omkring 400 000 fasta fornlämningar. Fornlämningar är i Sverige skyddade enligt Kulturmiljölagen. Här hittar du den.

 


Svedala kommun

Ikon för kartmarkör

Besöksadress:
Kommunhuset
Åbjörngatan 7
233 80 Svedala

 

Öppettider:
Måndag-torsdag, kl. 8-17
Fredag, kl. 8-15

 

Efter ordinarie öppettider ring:
040-626 80 00.
Telefonsvararen upplyser om andra kontaktvägar beroende på ärende.

Copyright © 2023 Olga - Svedala kommuns hembygdsportal. All rights reserved.